.

THE DAY 3 / DEN TŘETÍ

Work at school Tredu / Práce ve škole Tredu

This morning was pretty much the same as the last one. We started our work in Tredu college. We are doing our own design for shopping, they should be black with white print. Everyone her eis very nice, only the lunch wasn't very succesfull today. 

Dnešní ráno se snad ve všem podobalo včerejšímu. V Tredu jsme se ale už pustili do práce. Pracujeme na vlastním designu pro potisk látkových tašek. Všichni jsou tu velice milí, jen oběd dnes příliš pozitivní ohlasy nesklidil. Ochutnat se má ale všechno. 

"Jak se zapíná ten IMac?" 


Školní návrhy na tašky

Ve škole jsme dostali za úkol si vytvořit vlastní návrh na plátěnou tašku. Myslím si, že tato naše první zadaná práce nás nadchla v tom smyslu, že to co si navrhneme si taky sami (s pomocí zdejších učitelů) vytiskneme a můžeme je nosit. Většina z nás zvolila tématický návrh s naším pobytem ve Finsku. Na našich plátěných taškách se objevily návrhy s motivy sobů, přes Tamperskou věž (na kterou jsme následně i vystoupali), po mapu Finska (abychom se neztratili) až po jejich typická slova. Návrh jsme tvořili ve známém prostředí programu Adobe Illustrator, kde jsme si jej doslova nakreslili, protože byla zadána jen perokresba v černobílé variantě. Některé z nás možná trochu zmátla jen originální anglická verze programu, avšak to nám nebylo překážkou. Stále jsme krapet bojovali se systémem iOS, jelikož fungují jinak než naše školní Windows. Plátěné tašky jsme pak následně tiskly po skupinkách, jedna skupina o dva dny později a další po víkendu. První skupina měla mírné znevýhodnění, protože došla bílá barva, tak měly potisk žlutý. Myslím si, že plátěné tašky jsou praktickou variantou suvenýrů z Finska i skvělou vzpomínkou na tuto stáž.

- Světlana Lindovská


Editorial moment / Redakční chvilka

 In the afternoon, after a short visit of the city center, we worked on our blog. Two of our members became chefs and made a great dinner for us.

Odpolední část dne jsme strávili na hostelu prací na našem blogu. Dva členy naší redakce jsme povýšili na kuchaře, což se nám vrátilo v podobě výborné večeře.


Night trip / Noční výlet

In the evening we saw an aurora again, today even stronger than last night. 

Večer nám opět oživila polární záře, tentokrát ještě silnější než předešlý den. 

"Počkejte si, to bude ještě impuslovat"


Pocity našeho odborníka z polární záře

V pondělí jsem se dozvěděli o solární bouři, díky které můžeme na zemi pozorovat úkaz zvaný polární záře. Počasí nám nehrálo úplně do karet ale přesto jsme se po setmění vydali, dle doporučení na břeh severního okraje jezera, kde prý panují nejlepší podmínky k pozorování - široký rozhled na sever a nízký světelný smog.. Dlouhé čekání se vyplatilo a nám se povedlo udělat několi záběrů. Následujícího dne jsem učitelům oznámil, že dnes má být aurora silnější, konkrétně stupěň 62. Zkusili jsme naše štěstí znovu a nakonec spoluúčastníci Erasmu nelitovali. Takovou krásu ve svém životě uvidí málokdy. O dva dny později měla být aurora opět viditelná. Tentokrát to ovšem neklaplo, počasí nám nepřálo, bylo zataženo.

- Milan Kaplánek

DAILY VIDEO